Per 11 september 2011 is er een project van start gegaan onder de naam Proeftuin Somatische Geriatrische Revalidatie Thuis. Hierbij richt Zorggroep Charim zich met een groep partners op inwoners van Veenendaal die lichamelijke zorg behoeven na een ziekenhuisopname. Met dit project wordt de zorg die nodig is na een ziekenhuisopname door een groep zorgorganisaties gerealiseerd. Het revalideren gebeurt zoveel mogelijk thuis.

In dit project werken de volgende partners samen: Ziekenhuis Gelderse Vallei, Agathos Thuiszorg, Zorgkantoor Agis en huisartsen. Vanuit Zorggroep Charim zijn betrokken: de logopedisten, ergotherapeuten, fysio- en oefentherapeuten, diëtisten, psychologen en de specialisten ouderengeneeskunde van Charim Vitaal en de verpleegkundige dienst. Revalidactiecentrum Groot Klimmendaal biedt algehele ondersteuning. Mediq Apotheek levert de medicijnen. De revalidatiehulpmiddelen komen via de Harting-Bank. Mocht er dagelijks eten en drinken nodig zijn, dan loopt dit via de maaltijdvoorziening van Zorggroep Charim en de boodschappenservice van de Plus Supermarkt.

In de proeftuin wordt gebruik gemaakt van innovatieve meetinstrumenten en hulpmiddelen. Een voorbeeld hiervan is de ‘VitaMove’, een meetinstrument voor objectivering van revalidatieresultaten. Dit gebeurt door twee sensoren op het bovenbeen en bovenlichaam. De sensoren meten bewegingen en zodoende ook de voortgang van de revalidatie. Zorg op afstand is mogelijk door beeldtelefonie. Met Zibber-beeldbellen wordt bijvoorbeeld een telefonisch spreekuur gehouden.

De overheid stimuleert dit soort projecten, omdat in 2012 de geriatrische revalidatiezorg vanuit verpleeghuizen wordt overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet.

Het project heet niet voor niets een proeftuin, omdat moet blijken wat goed gaat en wat niet.  Door het project kunnen alle partners de benodigde zorg goed op elkaar leren afstemmen. Reden van de overheveling is dat de revalidatiezorg meer in een ‘keten’ kan worden georganiseerd, onder regie van de zorgverzekeraar. Hierdoor verbetert de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

Wanneer een inwoner van Veenendaal een heup of knie heeft gebroken, hoeft zo iemand dankzij dit project niet opgenomen te worden op een afdeling tijdelijk verblijf van een instelling, maar kan de cliënt naar huis. Maar natuurlijk ook andere cliënten die moeten revalideren om andere redenen kunnen van dit project gebruik maken. Het streven is de cliënt thuis te laten revalideren met een maximaal revalidatieresultaat, zodat hij weer zo snel mogelijk in de oude woonsituatie kan oefenen en verblijven.

In Nederland zijn slechts 17 innovatieve zorgorganisaties gekozen om de proeftuinen te starten. Meer informatie is te vinden op www.actiz.nl (zoek met het woord ‘proeftuin’).

Indien cliënten uitbehandeld zijn in het Gelderse Vallei Ziekenhuis en in aanmerking komen voor verdere revalidatie en verzorging zal de afdeling Multizorg van het Gelderse Vallei ziekenhuis -op basis van de door betrokken partners opgestelde criteria- beoordelen of een cliënt in aanmerking komt voor de geriatrische revalidatie thuis.